Het jaarlijkse lidgeld voor de leden bedraagt € 75. Voor studenten bedraagt het lidgeld € 60. 

Het lidgeld dient te worden betaald uiterlijk vóór de eerste rit van het nieuwe seizoen (in principe de tweede zondag van de maand maart) van het lopende jaar. Dit is ontegensprekelijk in eigen belang uit oogpunt van verzekering. Het kan cash worden betaald of worden overgeschreven op de zichtrekening van "fietsclub ADMIRAAL" met rekeningnummer IBAN BE88 142055980341 BIC GEBABEBB .De verzekerde periode loopt dan tot 01 maart van het volgende jaar (ook buiten groepsverband kan hierop worden beroep gedaan).
Leden die vanaf de eerste zondag van de maand maart NIET in orde zijn met hun lidgeld zullen , in geval van fietsongeval , GEEN aanspraak kunnen maken op de clubverzekering en rijden dus op eigen risico! 

Nieuwe leden zijn nog steeds welkom.

Teneinde kennis te maken met onze groep is het toegelaten dat nieuwe kandidaat-leden maximaal driemaal kunnen deelnemen aan één van onze ritten. Daarna is het aan de kandidaat zelf om te beslissen al dan niet lid te worden en zijn aansluiting te betalen. Indien zich gedurende deze kennismakingsritten een val of ongeval voordoet en het kandidaat-lid zich hierbij kwetst , dan zal de clubverzekering ENKEL tussenkomen indien deze kandidaat het lidgeld voor het lopende jaar onmiddellijk vereffend.
Er wordt gevraagd aan diegene van onze bestaande leden die de nieuwe kandidaat "meebrengt" deze hiervan vooraf in kennis te stellen alsmede de aanwezige bestuursleden vóór de start van de bewuste rit in te lichten van de aanwezigheid van het nieuwe kandidaat-lid.

HofVanHeusden.pngJorisVerdegem.pngSport-Bar tmeer.pngcycloon.pngguido_de_ruyver.pnglammertyn.pngreplay.pngHofVanHeusden.pngJorisVerdegem.pngSport-Bar tmeer.pngcycloon.pngguido_de_ruyver.pnglammertyn.pngreplay.png