Het reglement is zowel voor de A- als voor de B-ploeg toepasselijk. De te verdienen punten per rit of andere activiteit zijn vermeld op het jaarlijks programma. Op het einde van het seizoen worden er een algemene clubkampioen gehuldigd.

Bij iedere aanwezigheid zal vóór het vertrek van de rit een aanwezigheidsblad persoonlijk dienen te worden ondertekend door iedere betrokkene fietser, dit zowel door de A- als door de B-fietsers. Vóór de start van de activiteit (rit) zal het lid ofwel het aanwezigheidsblad van de A-ploeg ofwel dit van de B-ploeg ondertekenen. De keuze is ten allen tijde vrij! Ongeacht in welke groep (A of B) men heeft meegereden krijgt men zijn voorziene aanwezigheidspunt(en), meetellende voor het algemene kampioenschap.
Om punten te krijgen moet het aanwezigheidsblad ondertekend zijn en de rit minstens voor 3/4 zijn uitgereden (behoudens pech) en dit op het voorziene parcours van het programma. Bij de dagritten zal de aanwezigheid slechts tijdens de middagrust worden opgenomen.
OPGELET ! : de (volledige) clubuitrusting is verplichtend , zoniet verliest men zijn punt(en)!

Periodiek zal een evaluatie van alle aldus ingevulde formulieren worden gemaakt en zal een partiële tussenstand worden bijgehouden zodat in geval van betwisting tijdig de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

Op het einde van het seizoen zal de uiteindelijke klassering worden medegedeeld.

De clubkampioen ontvangt op het einde van het seizoen een attentie en een kampioenentrui. Bij een gelijke stand zullen alle leden met het hoogst aantal punten als kampioen gehuldigd worden.

Bij elke mogelijke discussie zal door het bestuur, na eventueel gehoor van de betrokken partijen, een oplossing en/of een ontegensprekelijke beslissing worden genomen.

Het aansluiten als lid van de fietsclub houdt ook automatisch akkoord in van onderhavig reglement.

HofVanHeusden.pngJorisVerdegem.pngSport-Bar tmeer.pngcycloon.pngguido_de_ruyver.pnglammertyn.pngreplay.pngHofVanHeusden.pngJorisVerdegem.pngSport-Bar tmeer.pngcycloon.pngguido_de_ruyver.pnglammertyn.pngreplay.png